De tre viktigaste byggråden – från Byggråd.nu

24 mars, 2021 Av Av webmaster

Det är viktigt att välja rätt material och planera sina byggnationer noga. Men de tre viktigaste byggråden bör vara följande (inspirerade från Byggråd.nu).

Utföra arbeten själv – där hantverkare borde anlitas

Varför väljer många att utföra jobbet själv när det egentligen är så avancerat att hantverkare borde anlitas? Enligt Byggråd.nu handlar det främst om:

  • Det ser enkelt ut

Det kan se enkelt ut att byta en dörr, måla om ett tak eller till och med renovera ett badrum. Men det ofta betydligt mer komplicerat än så.

  • Det är bråttom

Att hitta kompetenta hantverkare är inte lätt. Att få dem att hjälpa till inom några dagar är ännu svårare. Allt för många läser byggråd på hemsidor och bloggar och tar därefter eget initiativ. Allt för att kunna renovera redan dagen efter. Resultatet blir ofta därefter…

  • Det blir billigare

Det är billigare att renovera själv än att anlita hantverkare. I vissa fall är det även värt det – men inte alltid. När det exempelvis kommer till renoveringar av badrum är det mycket viktigt att all renovering sker enligt branschstandard. I annat fall kan det bli betydligt dyrare då försäkringsbolag kan neka utbetalningar om inte byggnationen varit korrekt utförd.

Bygglovsansökan saknas

När krävs bygglov? Många tänker att det enbart gäller vid uppförande av ett helt nytt hus. Men det krävs även vid vissa ombyggnationer och tillbyggnationer. Dessutom varierar kravet beroende på var huset står. Detta om det är inom tätbebyggt område eller inte.

Ett mycket viktigt byggråd är alltså att alltid kontrollera behovet av bygglov innan projektet påbörjas. Skulle en byggnation byggas upp, innan bygglov getts, kan det behöva rivas. Efter att det rivits kan ansökan ske, godkännande ges och byggnaden återigen byggas upp.

Byggråd.nu – Ger dig råd att bygga…

Byggråd.nu ger hantverkare och privatpersoner råd att bygga. Detta utifrån två perspektiv. Detta både utifrån att råd och inspiration finns på webbplatsen men även utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Ett mycket klassiskt fel, inför renoveringar, är nämligen en kraftigt underskattad budget. En renovering medför ofta ytterligare närliggande renoveringar. Det är även värt att ta in offerter från flera olika hantverkare och ställa prisnivåerna mot varandra. Däremot ska alltid kontroll ske av de olika hantverkarna gällande kompetens och erfarenhet. Det är det som väger allra tyngst i val av hantverkare.

Källa: Byggråd.nu